NTUSdružujeme absolventy a příznivce Nottingham Trent University v České republice a na Slovensku.

Naší misí je podporovat prestiž absolventů této britské univerzity a vytvářet příležitosti k setkávání a vzájemnému obohacování. Podrobnější informace naleznete zde.

Vzdělávacími programy NTU prošlo za posledních 20 let několik tisíc našich krajanů, mezi nimiž je řada významných a známých osobností.

Pokud se chcete připojit do naší komunity, jste srdečně vítáni!

                                                      Realizační tým NTU Alumni Czech Republic & Slovakia


UK stránky Notthingham Trent University Alumni naleznete zde.

LinkedIn skupina NTU Alumni Czech Republic & Slovakia zde.


Aktuality:

Delegace absolventů v Nottinghamu - květen 2015

Informace k 2. delegaci českých a slovenských absolventů NTU do Nottinghamu v květnu 2015.

Silvie Čečelská - Y Soft Corporation

Rozhovor s úspěšnou absolventkou programu MBA na Nottingham Trent University srpnovém čísle časopisu BYZMAG.

Promítání fotografií z návštěvy absolventů v Nottinghamu a neformální posezení

V Praze 14.8.2014

Ing. Vít Návrat, MBA - Pracujeme intenzivně na udržení vysoké míry spokojenosti zákazníků...

Rozhovor s Ing. Vítem Návratem, MBA, ředitelem divize DHL Freight pro region střední a východní Evropy.

Delegace absolventů v Nottinghamu - květen 2014

Informace k 1. delegaci českých a slovenských absolventů NTU do Nottinghamu v květnu 2014.

Ing. Marek Vinter, MBA - O developerských projektech a územním plánování...

Rozhovor s Ing. Markem Vintrem, MBA, předsedou představenstva firmy Avrioinvest, absolventem programu MBA na Nottingham Trent University.

Mgr. Emil Vařeka, MBA - Místo, kde se lidé setkávali

Rozhovor s Mgr. Emilem Vařekou, MBA, zakladatelem a majitelem technologické a konzultační firmy Icontio.

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LLM - V demokracii je potřeba moc vyvažovat

Rozhovor s prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph.D., LLM, emeritním rektorem Masarykovy univerzity, který je absolventem LLM programu Nottingham Trent University

Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA - Není možné dosáhnout dlouhodobějších pozitiv bez systematické práce

Rozhovor s profesorem Karlem Pospíšilem, rektorem BIBS - vysoké školy, ředitelem Centra dopravního výzkumu, v.v.i. a rovněž absolventem programu Nottingham Trent University. 

Petr Gogolín, MSc - Kde to všechno začíná

Rozhovor s Petrem Gogolínem, spolumajitelem společnosti KURZOR s.r.o. a absolventem MSc programu Nottingham Trent University.

Prezentace NTU Alumni CZ & SK na Závěrečném semináři MBA

V sobotu 24.8.2013 proběhla prezentace aktivit NTU Alumni na Závěrečném semináři studentů MBA na BIBS - vysoké škole, který se konal v Brně v Café Práh ve Vaňkovce.

Ing. Vladimír Jeřábek, MBA - Uspějí ti, co správně namíchají prodejní kanály

Rozhovor s Vladimírem Jeřábkem, náměstkem generálního ředitele Komerční banky a absolventem Nottingham Trent University v deníku E15 28.8.2013.

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA - Vymře český národ?

Rozhovor s profesorem Pavlem Ventrubou, který byl u začátků umělého oplodnění v roce 1982, a který je také je absolventem programu Nottingham Trent University. Dočtete se zajímavé informace o současných problémech s umělým oplodněním, ale také o jeho studiu.

Ing. Jiří Slezák, MBA - Projekt NTU Alumni

Rozhovor o Spolku absolventů MBA a o projektu NTU Alumni.