Uskutečněné akce:

Promítání fotografií z návštěvy absolventů v Nottinghamu a neformální posezení

Vážené absolventky a absolventi,

srdečně Vás zveme na neformální posezení u piva a nealka, spojeného s promítáním fotografií z návštěvy skupiny absolventů v Nottinghamu v letošním květnu.

Kdy: čtvrtek 14.8 2014, od 18:00 hodin

Kde: Praha, restaurace Staré časy, Rytířská 4

(akce již proběhla, další obdobná se plánuje v Brně)


Delegace absolventů NTU v Nottinghamu květen 2014

Ve dnech 15.5. až 17.5.2014 se za nádherného počasí uskutečnila první oficiální delegace absolventů Nottingham Trent University z České republiky a ze Slovenska, organizovaná NTU Alumni CZ & SK.

Součástí programu byla návštěva univerzitního kampusu, přijetí a diskuze s představiteli školy a jejich fakult. Účastníci delegace byli přijati rovněž představiteli města na nottinghamské radnici. Zajímavá a přínosná byla diskuze se zástupci rozvojových agentur o možnostech vzájemné spolupráce.

Pobyt proběhl v pohodovém a neformálním duchu. Účastníky byla pozitivně oceňována možnost socializace nejen v typických anglických podnicích, ale i při prohlídce centra Nottinghamu a jeho okolí.

Účastníci si odnesli příjemné zážitky, inspirace a nová přátelství.

Těšíme se na další plánovanou delegaci v podobném formátu.

JS, 24.5.2014

Setkání absolventů u sklenky vína

středa 13.11.2013, Yacht Caffe, tř. Kpt. Jaroše 28, Brno

13. listopadu se uskutečnilo neformální setkání absolventů Nottingham Trent University, jehož součástí byla ochutnávka chilských vín, řízená expertem přímo z Chile.

Yacht Caffe

K diskuzi, zábavě, pohoštění a degustaci hrála swingová a jazzová hudba 30. - 80. let v podání Breeze bandu Jiřího Suchého.

Děkujeme za účast a těšíme se na příští podobnou akci!

 

Prezentace NTU Alumni CZ & SK na Závěrečném semináři MBA

V sobotu 24.8.2013 proběhla prezentace aktivit NTU Alumni na Závěrečném semináři studentů MBA na BIBS - vysoké škole, který se konal v Brně v Café Práh ve Vaňkovce.

Prezentace na Závěrečném semináři MBA

BIBS - vysoká škola je jednou z českých vysokých škol, spolupracujících dlouhodobě s Nottingham Trent University. Mezi příznivci NTU Alumni CZ & SK jsou absolventi celkem šesti českých a slovenských univerzit, které v minulosti navázaly spolupráci s NTU.

foto: B.I.B.S.

 

Další akce:

Seznam akcí zahrnuje také akce pořádané Spolkem absolventů MBA, se kterým NTU Alumni CZ & SK úzce kooperuje.

PETR LUDWIG - Prokrastinace vs. produktivita

čtvrtek 3.10.2013, Brno, Interclub Husova 6

Hostem večera byl Petr Ludwig, který se zabývá převáděním aktuálních vědeckých poznatků z oblastí neurověd a behaviorální ekonomie do praxe lidí a firem. Specializuje se mj. na techniky řešení prokrastinace (chorobného odkládání důležitých povinností). Prokrastinace je doposud opomíjený, přesto však rozšířený a škodlivý fenomén, se kterým možná zápasí i vaši zaměstnanci a kolegové. Ve svém vystoupení přinesl Petr Ludwig mj. praktické návody, jak se zbavovat negativních návyků, jak zvýšit svoji vnitřní motivaci do práce, jak účinněji motivovat ostatní a jak během dne efektivně regenerovat energii tak, aby člověk neztrácel kreativitu a vůli.

Petr Ludwig je autorem bestselleru Konec prokrastinace. Součástí večera byla autogramiáda této knihy.

Videozáznam z večera je k dispozici účastníkům akce a pravidelným návštěvníkům.

 

Ondřej Šteffl - Vzdělávací revoluce aneb kam směřují vzdělávací systémy?

čtvrtek 6.6.2013, restaurace U Dvořáků, Brno

Téma vzdělávání a jeho budoucnosti je v hledáčku zájmu snad všech návštěvníků našich akcí. Pro každého z nás je mimořádně důležité nalézat odpovědi na otázky, jak se máme správně dále vzdělávat my sami s ohledem na trendy a změny světa kolem nás a jak bude vypadat vzdělávání našich dětí.

Ondřej Šteffl

Hostem večera byl Ondřej Šteffl, který se těmito tématy dlouhodobě zabývá. Ve svém vystoupení se zaměřil na to, zda budoucností vzdělávání jsou školy, jak je známe dnes, či zda budeme vzdělávání pro své děti hledat někde jinde a kde.

Ondřej Šteffl v roce 1990 založil první soukromou školu u nás - PORG.  V roce 1995 založil společnost Scio, která se zabývá hodnocením výsledků vzdělávání a její zkoušky využívá v přijímacím řízení 53 fakult veřejných vysokých škol. Je absolventem matematicko-fyzikální fakulty a kandidátem věd ze sociologie.

Videozáznam z večera je k dispozici účastníkům akce a pravidelným návštěvníkům.

 

VÁCLAV CÍLEK - Tři svíce za budoucnost - návody a nápady jak přežít konec světa

čtvrtek 25.4.2013Brno, restaurace U Pavouka

Dr. Václav CílekDr. Václav Cílek

Hostem večera byl další milý host z oblasti vědy. RNDr. Václav Cílek, CSc. je osobnost, která přesahuje obvyklé rozměry, v nichž se pohybujeme - jak z pohledu geografického, tak i z pohledu času. Autor řady knih a úspěšný popularizátor oborů, jimiž se zabývá. Na obrazovkách ČT měl vlastní mnohadílný cyklus. Učí střídavě na několika českých a amerických univerzitách. Výstupy jeho prací mají důležité implikace také pro oblast řízení firem. Narodil se v Brně. Spolupracuje dlouhodobě s prof. Miroslavem Bártou, který zde  vystoupil před rokem s tématem Kolaps a transformace - cesty komplexních civilizací.

Součástí akce byla autogramiáda zatím poslední knihy Václava Cílka a dalších spoluautorů - Tři svíce pro budoucnost. Kniha se zabývá současnými globálními trendy, zejména jedním z reálných scénářů: velkým světovým zmatkem a úplným či dílčím kolapsem západní či globální civilizace. Jde v ní o to, jak vcelku důstojně a vesele přežít přechodové období a netrpět přitom příliš hladem, zimou a bezprávím...

Videozáznam z večera bude k dispozici účastníkům a pravidelným návštěvníkům.

Výtěžek z dobrovolného vstupného směřuje do o.s. LORM - Společnosti pro hluchoslepé.LORM

 

ZBYNĚK FROLÍK - ČESKÁ GLOBÁLNÍ FIRMA

Termín: čtvrtek 14.2.2013, Brno 

Hostem večera byl Ing. Zbyněk Frolík, majitel a ředitel společnosti Linet, která exportuje nemocniční lůžka do stovky světových zemí.

Ing. Frolík

SAMBA   SAMBA

Pan Frolík je absolventem kybernetiky na ČVUT. Od roku 1990 stojí v čele firmy, která patří ke čtyřem největším výrobcům nemocničních a pečovatelských lůžek na světě. Za klíčové vybavení manažera považuje pokoru a skromnost. Je držitelem medaile Za zásluhy o stát, členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy. Donedávna byl členem vládní Rady pro vědu, výzkum a inovace.

Dobrovolné vstupné směřuje do o.s. LORM - Společnosti pro hluchoslepé.

Občanské sdružení LORM je pojmenováno podle jihomoravského rodáka Hieronyma Lorma, básníka, filosofa, bojovného novináře a vynálezce dotykové abecedy pro hluchoslepé. Své nejznámější dílo "Bezedný optimismus" napsal v době, kdy ztratil zbytky zraku a sluchu.

LORM

 

MILAN BUBENÍČEK - QUO VADIS?

čtvrtek 22.11.2012, restaurace U Pavouka, Brno

Hostem večera byl Ing. Milan Bubeníček, který je stejně jako Dana Drábová a Miroslav Bárta členem Fóra pro transformační procesy komplexních civilizací. Zúčastnil se několika našich uzavřených akcí. Je výborným rétorem i odborníkem a jsme velice rádi, ze přijal tuto naši nabídku.

Vystoupení "Quo vadis?" bylo zaměřeno na zákonitosti dynamiky vývoje složitých systémů (firem, států, kultur a civilizací), její fáze, charakteristiky a problémy. Pan Bubeníček představil i pohled na krizovou trajektorii západní a globální ekonomiky a její možná řešení.

SAMBA SAMBA
SAMBA SAMBA
 

Milan Bubeníček je absolventem VŠE, po roce 1989 stál u zrodu první a největší soukromé banky v ČR. Zastával manažerské pozice ve dvou významných kapitálových skupinách v ČR v oblasti finančních a akciových trhů. V současnosti se věnuje corporate managementu a ekonomickému a investičnímu poradenství. Rovnež s námi spolupracuje na workshopech Scénáře státních bankrotů.

Výtěžek z dobrovolného vstupného směřuje do o.s. LORM - Společnosti pro hluchoslepé.LORM

DANA DRÁBOVÁ - BUDOUCNOST ČESKÉ ENERGETIKY

Paní Drábová omluvila z vážných důvodů svou účast v původně stanoveném termínu. Předběžně jsme dohodnuti na náhradním termínu v průběhu roku 2013.

Dana Drábová

Hostem večera bude předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, jaderná fyzička Ing. Dana Drábová, Ph.D., přezdívaná „atomová lady“. V roce 2010 se rozhodnutím vlády ČR stala členkou Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Pochází ze středočeských Pyšel, kde také žije.

 

FILIP PLEVAČ, MARTIN ČERVENKA - VÍTEJTE V ZAJÍMAVÝCH ČASECH

čtvrtek 11.10.2012, restaurace U Pavouka, Brno

Ředitelé dvou úspěšných průmyslových firem hovořili o zkušenostech s řízením výrobních podniků v turbulentních časech a o současných a budoucích výzvách.

SAMBA SAMBA
SAMBA SAMBA
 

Výtěžek z dobrovolného vstupného směřuje do o.s. LORM - Společnosti pro hluchoslepé.LORM

SCÉNÁŘE PRŮBĚHU STÁTNÍCH BANKROTŮ III

středa 5.9.2012, 8:30 - 17:00, Brno

Na workshopu bylo prezentováno 13 příspěvků na související témata.


SCÉNÁŘE PRŮBĚHU STÁTNÍCH BANKROTŮ (A JEJICH DOPADŮ NA BYZNYS A OSOBNÍ ŽIVOT)

čtvrtek 26.7.2012, 8:30 - 17:00, Brno

Akce navázala na workshop Scénáře dopadů státních bankrotů na hodnotu peněžních aktiv a nemovitostí v březnu 2010. Na workshopu bylo prezentováno 11 příspěvků.

 

prof. Miroslav Bárta: Kolaps a transformace - cesty komplexních civilizací

čtvrtek 14. června 2012, restaurace U Pavouka, Brno

Hostem večera byl profesor Miroslav Bárta, který se dlouhodobě zabývá fenoménem kolapsů komplexních společností.

Prof. Bárta je vedoucím českých výzkumů v egyptském Abúsíru. Vystudoval egyptologii a archeologii na Univerzitě Karlově, mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří historie Egypta ve 3. a 2. tisíciletí př. n. l., zabývá se též kulturně-historickým pozadím Starého zákona.

Miroslav Bárta již několik let spolupracuje na projektu, který prostupuje několik na první pohled nesourodých vědních oborů a má důkladně zmapovat okolnosti kolapsů dávných civilizací. A hlavně pomoci odpovědět na otázky, které by nás měly zajímat.

SAMBA s prof. Bártou SAMBA s prof. Bártou
SAMBA s prof. Bártou SAMBA s prof. Bártou
 

Prof. Bárta má významnou zásluhu na vzniku jedné z nejzajímavějších odborných publikací poslední doby, sborníku Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur, která vůbec poprvé představuje problematiku vzestupů a pádů různých kulturních okruhů a civilizací v takto komplexní perspektivě. Na tři desítky špičkových českých autorů z humanitních, ekonomických a přírodovědných oborů se spojilo při hledání podstaty fenoménů, které podmiňují vývoj společenských útvarů a pravidla jejich chování v čase a prostoru.

 

Vladimír Kovář: Unicorn Approach

čtvrtek 26. dubna 2012, restaurace U Pavouka, Brno

Hostem večera byl Vladimír Kovář, zakladatel úspěšné softwarové společnosti Unicorn. Ve svém vystoupení představil svůj osobní přístup k životu, lidem, podnikání a řízení podniku. Uvedl myšlenky, které ve svém životě vyznává a na kterých staví svůj úspěch v podnikání. Vladimír Kovář dle svých slov rozhodně netvrdí, že má univerzální patent na pravdu, je ale přesvědčen, že jeho pevné a vyhraněné názory jsou aplikovatelné a mohou být inspirativním příkladem - možná dobrým, možná špatným.

SAMBA s Vladimírem Kovářem SAMBA s Vladimírem Kovářem
SAMBA s Vladimírem Kovářem SAMBA s Vladimírem Kovářem

 

Kam směřují lídři českého byznysu a kde vidí příležitosti naši miliardáři

čtvrtek 8. března 2012, Brno

Hostem večera byl Miroslav Motejlek, respektovaný publicista, ekonom a autor žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků. Provozuje úspěšný projekt motejlek.com a je považován za průkopníka placeného internetového zpravodajství v ČR. Je znám tím, že díky svým kontaktům dokáže získávat informace dříve než konkurence, věci pojmenovává přímo a píše i o tématech a skutečnostech, o kterých se sice potichu mluví, ale jiné redakce je nezveřejňují. To je také považováno za příčinu úspěchu motejlek.com, který má být určen "pro každého, koho nebaví číst a poslouchat hromady nekonkrétního balastu, který je veřejnosti prezentován českými mainstreamovými tištěnými a elektronickými médii".

SAMBA s Miroslavem Motejlkem SAMBA s Miroslavem Motejlkem
SAMBA s Miroslavem Motejlkem SAMBA s Miroslavem Motejlkem

V rámci akce proběhla finanční sbírka ve prospěch o.s. LORM - Společnost pro hluchoslepé. Výtěžek v celkové výši 8.700 Kč převzala zástupkyně občanského sdružení paní Helena Jelínková. Z přispěvatelů vylosoval Miroslav Motejlek výherkyni, které věnoval čtvrtletní předplatné motejlek.com. Děkujeme těm, kteří přispěli a také panu Motejlkovi.

LORM

Konference "FIRMA JAKO ŽIVÝ ORGANISMUS, VÝJIMEČNOST ČINŮ JE CESTA K ÚSPĚCHU"

21. února 2012, Ostrava

Druhý ročník mezinárodní konference o spojení vědy a managementu pořádaný ve spolupráci se SILMA´90 a s Centrem pokročilých inovačních technologií VŠB TU Ostrava  s tématy:

 • Vědecké poznatky v managementu
 • Aplikace vědy do managementu
 • Využití v praxi
 • Firma jako živý organismus

Přednášející: Ing. Richard Bonček, MBA - Ing. Andrej Kopčaj, CSc. - prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc. - prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc. - prof. Ing. Emanuel Ondráček, DrSc. - PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - Ing. Ľuboš Polakovič, PhD. - Ing. Jiří Slezák, MBA

Konference Ostrava

Po konferenci se uskutečnilo setkání absolventů MBA v hotelu SILMA v Rychvaldě.


Uzavřený workshop: Očekávané trendy zdaňování v České republice

úterý 10. ledna 2012, Brno

Workshop, jehož cílem bylo připravit se dobře na daňové změny, které nastanou nebo pravděpodobně mohou nastat v bližší i vzdálnější budoucnosti. Hlavním přednášejícím, moderátorem a odborným garantem byl Petr Habarta, daňový odborník a pravidelný účastník SAMBA akcí.


Uzavřený workshop: Očekávané trendy zdaňování v České republice


čtvrtek 24. listopadu 2011, Brno, Stopkova plzeňská pivnice

Smart Pricing SAMBA

•    Co je pricing
•    Psychologie ceny
•    15 základních otázek pro nastavení ceny
•    Tipy + triky na zákazníky

Hostem byl Ing. Václav Lorenc, MBA, český blogger, specializující se na oblast pricingu, vystupující pod přezdívkou Pricing Idiot.

SAMBA SAMBA
SAMBA Pricing Idiot

 

Fyzika a manažment -'praktické využitie kvantitatívnej teórie manažmentu'

čtvrtek 22. září 2011, Brno, Stopkova plzeňská pivnice 

•    Kolik prostředků je potřeba investovat do firmy a za jak dlouho se projeví efekty?
•    Kdy dosáhneme lepší výsledek penězmi zvenku a kdy změnou manažerského stylu?
•    Ve kterých případech může příliš ambiciózní management firmu poškodit? A co znamená „příliš“ ambiciózní management?

Hostem byl prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc., průkopník v oblasti synergetiky a zakladatel několika vědních oborů v oblasti fyziky a polovodičů. Autor řady vědeckých publikací a populárně vědeckých děl, mimo jiné knihy „Veda verzus viera“.

Rozhovor s profesorem Krempaským před zahájením akce zde.

prof. Krempaský

prof. Krempaský

prof. Krempaský

prof. Krempaský

 

'Zvyšování potenciálu úspěšnosti firem'

středa 1. června 2011, Stopkova plzeňská pivnice, Česká 5, Brno

 • Cyklus růstu bohatství a jeho zákonitosti
 • Princip úspěšnosti – 7 kroků k výjimečnosti

Hostem večera byl Ing. Andrej Kopčaj, CSc., jehož přednášky na téma řízení změn v organizacích patří mezi mimořádně oblíbené jak mezi studenty MBA, tak i v řadě českých a slovenských firem, ve kterých se podílí na realizaci rozsáhlých změn.

V návaznosti na požadavky některých účastníků byl ve dnech 2. - 3. listopadu 2011 uspořádán s Andrejem Kopčajem seminář MANEX OPEN.

Andrej Kopčaj Andrej Kopčaj

Andrej Kopčaj

Andrej Kopčaj

Akci podpořila firma    admicon

'Bez růžových brýlí: vyhlídky dalšího vývoje finančních trhů a ekonomiky'

čtvrtek 31. března 2011, restaurace U Mlsné kozy, Kobližná 5, Brno 

 • Čeká nás kolaps finančních trhů?
 • Dluhopisové trhy - proč by vás měly zajímat a jak se vás jejich vývoj může dotknout?
 • Krize - je již za námi nebo teprve přichází?

SAMBA

Přednášejícím byl prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc., jehož poutavé přednášky na téma predikce vývoje finančních trhů jsou mimořádně oblíbené a hojně navštěvované navzdory tomu, že svým obsahem nepatří vždy mezi nejoptimističtější. Akce byla spojena i s autogramiádou nového rozšířeného vydání jeho poslední knihy.

prof. Rejnuš

'Pivo - sedmý div Česka?'

čtvrtek 10. února 2011, restaurace Šenk na špalku, Brno

David Kaprál (ex-ředitel Jihomoravské pivovary, a.s.) a Dušan Táborský (sládek Pivovaru Vyškov) seznámili účastníky mj. s tématy:

 • technologie výroby piva 
 • rozdíly mezi tradičním českým pivem a "europivem"
 • jak degustovat pivo
 • jak funguje pivní trh v ČR
 • zajímavosti ze zákulisí pivního trhu

Oba přednášející dali velký prostor diskuzi s publikem a zodpověděli řadu obchodně i technicky orientovaných dotazů přítomných odborníků z jiných odvětví.

Akce byla díky sládkovi Dušanu Táborskému spojena s degustací prémiového šestnáctistupňového piva Jubiler, oceněného jako Regionální potravina 2010.

Prezentace Davida Kaprála ke stažení zde, prezentace Dušana Táborského ke stažení zde.

prezentace David     prezentace Dušan

'Zkušenosti českého manažera z působení v Číně'

pátek 12. listopadu 2010, restaurace U Čálího, Brno

O tématu hovořil náš kolega a spolužák z MBA studií Gusta Markusík, který pracoval několik let v Číně na manažerských pozicích. Tématy byly jak praktické informace typu jak založit byznys a najít partnera v Číně, tak i rady pro ty, kteří chtějí procestovat Čínu jako turisté. Prostor byl pro dotazy nejrůznějšího charakteru. Přednášku provázelo bohaté promítání.

Přednášku zahájil a provázel četbou čínské poezie v originále Tomáš Homola.

Akce se konala ve spolupráci s Česko-západočínskou obchodní společností.

 

Akce