Delegace absolventů NTU v Nottinghamu květen 2014

Ve dnech 15.5. až 17.5.2014 se za nádherného počasí uskutečnila první oficiální delegace absolventů Nottingham Trent University z České republiky a ze Slovenska, organizovaná NTU Alumni CZ & SK.

Součástí programu byla návštěva univerzitního kampusu, přijetí a diskuze s představiteli školy a jejich fakult. Účastníci delegace byli přijati rovněž představiteli města na nottinghamské radnici. Zajímavá a přínosná byla diskuze se zástupci rozvojových agentur o možnostech vzájemné spolupráce.

Pobyt proběhl v pohodovém a neformálním duchu. Účastníky byla pozitivně oceňována možnost socializace nejen v typických anglických podnicích, ale i při prohlídce centra Nottinghamu a jeho okolí.

Účastníci si odnesli příjemné zážitky, inspirace a nová přátelství.

Těšíme se na další plánovanou delegaci v podobném formátu.

JS, 24.5.2014