prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA - Není možné dosáhnout dlouhodobějších pozitiv bez systematické práce


prof. Karel Pospíšil je absolventem VUT v Brně, Fakulty stavební, oboru Konstrukce a dopravní stavby, Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice  a Nottingham Trent University (MBA). Je ředitelem Centra dopravního výzkumu, v.v.i., autorizovaným inženýrem a soudním znalcem v oboru dopravních staveb. Jako projektant se podílel na řadě dopravních staveb v Německu i v ČR. Je či byl řešitelem více než dvou desítek výzkumných projektů, včetně zahraničních. Publikoval více jak sto odborných prací, má přijatých šest českých patentů a čtyři evropské patenty. Je Chartered Manager a Fellow of Chartered Management Institute ve Velké Británii. V posledních deseti letech se od čistě výzkumné práce v geotechnice, nedestruktivní diagnostice a materiálovém inženýrství postupně přeorientoval na manažerskou práci. Od poloviny letošního roku je též rektorem jedné z největších a nejstarších soukromých vysokých škol v České republice – vysoké školy B.I.B.S., která působí v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě a v Nitře.

BYZMAG

Z vašeho životopisu je zřejmé, že se celý život věnujete dopravním stavbám. Je to obor, který jste chtěl dělat již od základní školy?

Původně jsem chtěl být jako dost kluků strojvedoucím. Jenže tím jsem z důvodu nedokonalého zraku být nemohl. Chtěl jsem tedy dělat vlakového dispečera, tzn. řídit vlaky na tratích z řídicího centra. Uvažoval jsem tedy o Vysoké škole dopravní v Žilině. Moje matka, asi nechtěla mít syna daleko od domova, mi namluvila, že podobný obor, jako v Žilině, se dá studovat v Brně na Stavební fakultě VUT. To samozřejmě nebyla pravda, ale já se tak stal neplánovaně stavařem.

Kdy tedy došlo ke zlomu a vaší orientaci na stavby, konstrukce?

Při studiích na VUT. Zjistil jsem, že dopravní stavby jsou velmi zajímavou oblastí pro tvůrčí činnost. Obor je hodně založen na matematice a aplikované fyzice (statika, pružnost, dynamika). Tyto předměty mě vždy bavily. Navíc za stavařem, ať je na stavbě nebo v projekční kanceláři, je vždy vidět hmatatelný výsledek práce. A to hodně lidí, včetně mě, motivuje.

 

Celý rozhovor naleznete v zářijovm čísle časopisu BYZMAG od strany 70. Celé číslo ke stažení v pdf zde.

 BYZMAG