Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA - Vymře český národ?

Rozhovor s profesorem Pavlem Ventrubou, který byl u začátků umělého oplodnění v roce 1982, a který je také je absolventem MBA programu Nottingham Trent University na B.I.B.S. Dočtete se zajímavé informace o současných problémech s umělým oplodněním, ale také o jeho studiu MBA.


Pan Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA je přednostou Gynekologické-porodnické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích, lékařským náměstkem Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Je předsedou Odborné společnosti pro asistovanou reprodukci, dlouholetým členem Vědecké rady ministerstva zdravotnictví ČR a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, členem grantové agentury ministerstva zdravotnictví ČR. Je hlavní odborník pro gynekologii a porodnictví. Dále je členem redakčních rad odborných časopisů a zároveň je autorem a spoluautorem více jak 200 původních prací, absolvoval více jak 520 přednášek na našich či zahraničních konferencích. Byl u zrodu prvního umělého oplození, které se uskutečnilo v roce 1982. V současné době se zabývá rozvojem nových metod a diagnostiky léčby poruch plodnosti, reprodukční endokrinologii a operativou.

prof. Ventruba

Před více jak 30 lety jste asistoval u prvního porodu dítěte, které bylo uměle oplozeno. Vzpomínáte si ještě na tuto událost?

Vzpomínám si na to velmi dobře, bylo to na podzim roku 1982, shodou okolností proběhly loni oslavy tohoto 30. výročí. Byla to záležitost, která byla prioritní nejenom pro tehdejší Československo, ale taky pro celou střední Evropu a byla to záležitost, která nám byla s odstupem času uznána jako světová priorita metody umělého oplození tzv. metodou asistované reprodukce. Takže je doopravdy na co vzpomínat a jsem přesvědčený, že to pro nás bylo nesmírným přínosem. Co se týče celkového vzpomínání, tak to by bylo opravdu na dlouho. Ale pamatuji celý tento kolektiv, dokonce se pravidelně setkáváme. Poslední takové setkání proběhlo na podzim roku 2012, kde proběhla oslava 30. výročí. Zde jsme dostali ocenění i ze strany naší odborné společnosti a celé české gynekologické a porodnické společnosti pro celý tým. Byla to především týmová práce, bez toho by to nešlo...

 

Celý rozhovor naleznete v srpnovém čísle časopisu BYZMAG od strany 84. Celé číslo ke stažení v pdf zde.

 BYZMAG