Vybraní absolventi

Studijní programy NTU absolvovala řada známých a významných osobností z řad manažerů, akademiků i politiků, mezi něž patří:

 • Ing. Radek Benčík, MBA - jednatel, NET4GAS, s.r.o.
 • prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. - poslanec PČR, bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, emeritní rektor Masarykovy univerzity
 • doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA - kvestor, Masarykova univerzita v Brně
 • Ing. Vladimír Jeřábek, MBA - člen představenstva a náměstek generálního ředitele, Komerční banka, a.s.
 • Ing. Petr Konečný, MBA - generální ředitel, Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
 • Ing. Milada Matiovská MBA, MSc. - výkonná ředitelka, QUANTUM, a.s.
 • Ing. Vít Návrat, MBA - ředitel DHL Freight pro střední a východní Evropu
 • MUDr. Svatopluk Němeček, MBA - ministr zdravotnictví ČR
 • Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA - CEO, Siemens Industrial Turbomachinery
 • prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA - ředitel, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
 • doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - poslankyně PČR a bývalá děkanka FP VUT v Brně
 • prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA - přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno, lékařský náměstek FN Brno v Bohunicích, předseda Odborné společnosti pro asistovanou reprodukci
 • Ing. Marek Vinter, MBA - předseda představenstva, Avrioinvest, a.s.