Ing. Vít Návrat, MBA, ředitel divize DHL Freight pro region střední a východní Evropy

Pracujeme intenzivně na udržení vysoké míry spokojenosti zákazníků, říká Vít Návrat, ředitel divize DHL Freight pro region střední a východní Evropy, který je zároveň absolventem MBA na Nottingham Trent University.

BYZMAG

DHL Freight je letos na českém trhu již 22 let. Jako součást předního světového poštovního a logistického koncernu DeutschePost DHL má za sebou oporu silného partnera s dlouhou historií a celosvětovou působností. Víta Návrata však zajímají zejména státy, kde DHL Freight řídí: v Rakousku, Maďarsku, Polsku, Slovensku, Slovinsku a v České republice. A jak sám říká, to, co ho na jeho práci baví, je, že každý pracovní den je jiný. Problémy v jedné z "jeho" zemí se zcela odlišují od problémů v jiné zemi, stejně jak výzvy, kterým čelí. 


DHL Freight je součástí předního světového poštovního a logistického koncernu DeutschePost DHL. V České republice působí kromě DHL Freight také společnosti DHL Express, DHL Global Forwarding a DHL Supply Chain. Do skupiny patří také PPL, Gerlach a DHL IT Services. DeutschePost DHL pokrývá více než 220 zemí a teritorií na celém světě a zaměstnává více než 475 000 zaměstnanců.

Mohl byste prosím představit společnost?
„DHL Freight je v České republice jedním z největších poskytovatelů logistických služeb. Nabízí svým zákazníkům komplexní řešení jejich přepravních potřeb. Dnes už to zdaleka není jen o nabídce mezinárodních a vnitrostátních přeprav nebo konsolidaci kusových zásilek. Každému většímu klientovi se designují přepravní toky přesně na míru. K tomu automaticky přichází nabídka celních služeb a v neposlední řadě outsourcing interní logistiky. Je také nutné zmínit bohaté zkušenosti s konceptem LLP (leading logistic provider), tento bod si ale zasluhuje samostatný článek.“

Jak a kdy jste začali působit na našem trhu?
„V roce 2012 jsme s DHL Freight oslavili 20. výročí působení na českém trhu. Společnost vznikala fúzí několika firem, které se do korporace postupně začleňovaly. První z nich byla česká ZAS, s.r.o. Ta vznikla na místě strategického dopravního uzlu v Ostravě v březnu 1992 a již tenkrát se zaměřovala na vnitrostátní a mezinárodní spedici. Od té doby si ZAS budovala silné postavení na tuzemském i zahraničním trhu. V roce 1998 se majoritním vlastníkem firmy ZAS stal švýcarský spediční holding DANZAS, který o rok později získala DEUTSCHE POST WORLD NET. Ta se následně stala hlavním akcionářem v DHL, čímž se zakončila cesta od počátků firmy ZAS až po současnou DHL. Samotná divize DHL Freight pak v rámci koncernu v České republice vznikla v roce 2003.“

Celý rozhovor pro elogistika.info naleznete zde.